Vision 2 – dobrze przygotowany podręcznik do nauki języka angielskiego dla uczniów techników i liceów

Jedną z najlepszych rzeczy w szkole średniej jest nauka języka angielskiego. Zajęcia z języka angielskiego pomagają uczniom doskonalić umiejętności pisania i komunikacji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na studiach i w życiu.

Dobry podręcznik do nauki angielskiego? Co to oznacza?

Nie wszystkie podręczniki do nauki angielskiego w szkole średniej są jednakowe. Niektóre z nich zawierają bardziej interesujące treści niż inne, a niektóre zostały zaktualizowane tak, by zawierały tematy bardziej istotne dla współczesnych uczniów. Vision 2 to podręcznik autorstwa Elizabeth Sharman, który jest jednym z tych wartościowych tekstów – wzorcowym dziełem, które obejmuje zarówno klasykę literatury, jak i współczesne przykłady, mając na celu pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu słowa mówionego i pisanego, kluczowego dla naszego społeczeństwa.

Vision 2 – koncepcje i rozdziały przedstawione przez autorkę

Vision 2 to podręcznik do nauki języka angielskiego dla szkół średnich, który obejmuje pojęcia i rozdziały związane z gramatyką, rozumieniem tekstu czytanego, pisaniem i innymi umiejętnościami z zakresu Language Arts.

Pierwszy rozdział poświęcony jest różnym aspektom gramatyki, w tym czasom i nastrojom czasowników, a także zawiera kilka przykładów ich zastosowania w życiu codziennym.

W rozdziale drugim omówiono strategie czytania ze zrozumieniem, takie jak: odnajdywanie głównej myśli lub tematu tekstu, przeglądanie i skanowanie informacji, wnioskowanie na podstawie dowodów w tekście itp.

Podobnie w rozdziale trzecim zastosowano te same strategie, ale w odniesieniu do pisania – rozpoznawanie różnych tonów i stylów (np. argumentacja a prezentacja), tworzenie przyciągającego uwagę wstępu lub zakończenia itp.

W każdym rozdziale znajduje się wiele pytań i ćwiczeń, które uczniowie mogą wykonać, aby utrwalić sobie zrozumienie materiału, który został do tej pory omówiony. Na końcu każdego rozdziału zwykle znajduje się test podsumowujący, a następnie klucz odpowiedzi umieszczony na końcu książki. Dostępny jest też słownik potrzebnych pojęć.